Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Volg ons op LinkedIn
De Nes Vastgoedbeheer B.V. | www.nesvastgoed.nl | 020 - 668 51 54 | info@nestvastgoed.nl

Privacyverklaring

De Nes Vastgoedbeheer B.V.

1. Inleiding
Dit is de privacyverklaring van De Nes Vastgoedbeheer B.V. h.o.d.n. Nes Vastgoed of Nes Financieel en haar werkmaatschappijen (hierna: Nes Vastgoed of wij). In deze verklaring beschrijven wij hoe Nes Vastgoed omgaat met de persoonsgegevens van kopers, verkopers, huurders, verhuurders, opdrachtgevers, leveranciers en andere betrokkenen. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op www.nesvastgoed.nl.

 

2. Contactgegevens

Nes Vastgoed

Cruquiusweg 109 C

1019 AG Amsterdam

+31 (0) 20-668 51 54

www.nesvastgoed.nl

De afdeling die verantwoordelijk is gesteld voor de waarborging van uw privacy is te bereiken via privacy@nesvastgoed.nl.

 

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Nes Vastgoed verwerkt uw persoonsgegevens doordat deze benodigd zijn voor onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

4. Doelen en grondslagen

Nes Vastgoed verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval:

- De noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met u.

- De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Nes Vastgoed of onze partners, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

 

5. Bewaartermijnen

Nes Vastgoed bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van Nes Vastgoed te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Nes Vastgoed deelt geen persoonsgegevens met derden.

 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nes Vastgoed en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@nesvastgoed.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

 

8. Klachtenprocedures

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de via privacy@nesvastgoed.nl.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

9. Beveiliging

Nes Vastgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@nesvastgoed.nl.

 

Amsterdam, mei 2018

 

 • Modern afgewerkte bedrijfshallen met kantoorruimte te #koop in #Amstelveen op de #Keurmeesterstraat in de nabijheid… https://t.co/2il2s9wj9s
 • #DeSchuilhoeve heeft nog beperkt kantoorruimte beschikbaar op de #Schipholweg. Met eigen #Parkeerplaatsen… https://t.co/CsK7jjgPdL
 • Nog een laatste bedrijfsunit beschikbaar in Purmerend op loopafstand van het treinstation en nabij de uitvalsweg N2… https://t.co/Px5kpXQzdA
 • Een mooie locatie op de Snelleringerdijk in #Oosterwolde. #winkel met voldoende parkeergelegenheid. Met eventueel… https://t.co/Ixi02DQy7R
 • Diverse kantoorruimtes te huur vanaf ca. 32 m² - ca. 124 m² op één van de betere kantorenlocaties van Lelystad voor… https://t.co/v6ZMS3f1bo
 • Bedrijfs- en #kantoorruimte te #huur in #Purmerend. Uitstekend #bereikbaar en van alle gemakken voorzien. Nu al van… https://t.co/XjevA1sUFF
 • Diverse kantoorruimtes beschikbaar op de Kleveringweg van bedrijventerrein #Ypenburgse Poort” in #Delft. Direct naa… https://t.co/QOkyGd0iTJ
 • #Bedrijfsruimte en #kasruimte te #huur nabij #Royal #FloraHolland #Aalsmeer vanaf €… https://t.co/u90XZONkq1 https://t.co/lpKJIjfssa
 • Voor het beheren van ons vastgoed zijn wij op zoek naar een Jr. Technisch Vastgoedbeheerder Binnendienst!… https://t.co/xoUeXJwGSA
 • Wilt u een winkel vestigen in #Oosterwolde op een mooie zichtlocatie in het centrum op loopafstand van het Stations… https://t.co/xt7wDJbIXr
 • Kantoorruimte nodig voor uw #startup? Nu diverse kleine #kantoorruimten beschikbaar op de #Meenthoek in #Lelystad o… https://t.co/dJFeeDnkBC
 • Nog een laatste bedrijfsunit beschikbaar in Purmerend op loopafstand van het treinstation en nabij de uitvalsweg N2… https://t.co/X2f75Ti2sh
Zeeburgerpad 94
1019 AD Amsterdam
T
KVK
020 668 51 54
33304367
E
W
info@nesvastgoed.nl
www.nesvastgoed.nl
BTW
IBAN
NL 808965219B01
NL19 RABO 0300578172